• pulzmyjava@pulzmyjava.sk
  • +421 (0)34 621 61 41
EN SK DE

PRIVACY

PRIVACY

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov, zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov:

Dipl. Ing. Pavol Závodský – PULZ, ČSL armády 388/9, 907 01 Myjava. Prevádzka: Turá Lúka č.416, Slovensko IČO: 11738286, IČ DPH: SK1020282252. Registrácia: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom. Číslo živnostenského registra: 303-414. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na ďalej uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme. Kontakt: pulzmyjava@pulzmyjava.sk, +421 (0)34 621 6141 alebo písomne na adrese Dipl. Ing. Pavol Závodský – PULZ, Turá Lúka č.416, Myjava 907 03.


Aké informácie zhromažďujeme:

  1. Údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy /objednávka, fakturácia, reklamácie, a iné/. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného.
  2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach /meno, telefónne číslo, email/, ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
  3. Používame Google Analytics. Google Analytics zbiera anonymné dáta pomocou „cookies.“ Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac o tom, aké dáta sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Môžete sa rozhodnúť nám udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové účely.  Jedná sa o nasledovné:

Nepravidelné zasielanie  Newslettra emailom. V Newslettry zasielame informácie o novinkách /nové výrobky/ a iné dôležité informácie, ktoré sa nám zdajú dôležité ako informácia pre našich obchodných partnerov. Súhlas na odoberanie Newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k Vašim údajom:

  1. Oprávnené osoby v rámci firmy Dipl. Ing. Pavol Závodský – PULZ
  2. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako prepravné spoločnosti, IT služby.

Uloženie údajov:

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hľadiska /napr. obchodné a archivačné povinnosti/. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú  osobu /kontaktné údaje nájdete v druhom odstavci vyššie uvedené/ a požiadať o nasledujúce:   prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, namietať spracúvanie alebo odvolať súhlas.